Günümüzde gittikçe hızlanan globalleşme sonucunda rekabet faktörleri de değişmiştir. Artık dünyada geleneksel rekabet faktörleri önemini yitirirken; hız, iletişim, sağlam bir bilgi ve ulaştırma yapısı önem kazanmaya başlamıştır.


Böyle bir ortamda, fiziksel ve zihinsel aktiviteleri yürütebilmek için en önemli unsurlardan biri de beslenmedir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenmenin, doğru hammadde ve hijyenik ortamlarda hazırlanmış ürünlerle yapılması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra lezzet de önemli bir etmendir.


Kar Yemek Sanayi olarak 1998’den beri, bu prensipler doğrultusunda 800m² kapalı alanda gıda güvenliği kurallarına (ISO 22000:2005) ve kalite yönetim sistemi şartlarına (ISO 9001:2008) uyumlu olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.